برای عرض ارادت و مدد گرفتن از آقا امام علی (ع) تو قسمت نظرات اگر حدیث یا جمله از ایشون در خاطر دارید ارسال کنید مهم نیست اگه تکراری باشه ...
اگه جمله ای و یا دلنوشته ای هم باشه قبوله....
یا علی...